Meer informatie over een onderwerp in de video?
klik op dit icoon

Doorgeefregeling hypotheek

menu

Heb je een hypotheek met een lage rente? En is die rente zelfs lager dan de rente voor een nieuwe hypotheek? Dan kan je jouw huidige hypotheek doorgeven aan de persoon die je huis koopt. Zo maak je je huis aantrekkelijker voor potentiële kopers en vergroot je je verkoopkansen.

 

Hoe werkt de doorgeefregeling?

Met de doorgeefregeling van IQWOON kan de koper van je huis het resterende deel van jouw hypotheek overnemen. De koper sluit wel een nieuwe hypotheek af, maar krijgt daarbij de rente én de resterende rentevaste periode die jij nu hebt. De hoogte is maximaal het bedrag dat jij nog aan hypotheek hebt op het moment dat je het huis verkoopt. Heeft de koper een hogere hypotheek nodig, dan kan dat uiteraard. Voor het aanvullende bedrag geldt dan de normale rente. Lastig verhaal? Valt mee. Dit voorbeeld helpt:

Een rekenvoorbeeld. Stel, je hebt nog een hypotheek van 200.000 euro met een rente van 2,5 procent en de rentevaste periode loopt over 6 jaar af. De koper heeft een hypotheek van 300.000 euro nodig en de huidige hypotheekrente is 3 procent. De koper krijgt dan nog 6 jaar lang 2,5 procent rente over 200.000 euro (jouw oude hypotheek). Over de resterende 100.000 euro betaalt hij 3 procent.

Voorwaarden doorgeefregeling

Uiteraard blijven alle standaard regels en eisen van toepassing. We kijken dus altijd naar de situatie van de koper en de waarde van je huis. Het kan daardoor best zijn dat de koper in een hogere of lagere risicoklasse valt. En dat hij daardoor meer of zelfs nóg minder rente betaalt. Het rentepercentage kan ook veranderen als de koper een andere hypotheekvorm kiest. Of als jij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebt, terwijl de koper dat niet wil. Let daarnaast op het volgende:

  • Als je de hypotheek wilt doorgeven, moet je dat uiterlijk 30 dagen vóór de volledige aflossing van je hypotheek schriftelijk aan ons doorgeven. 
  • De einddatum van de rentevaste periode kan niet worden veranderd.
  • Heeft de koper een hogere hypotheek nodig? Dan kan het aanvullende deel alleen een annuïtaire hypotheek of lineaire hypotheek zijn. Een hogere hypotheek is alleen mogelijk als IQWOON voldoende financiering beschikbaar heeft. 
  • Net als bij iedere nieuwe klant controleren we de aanvraag van de koper om te kijken of hij voor de hypotheek in aanmerking komt.
  • De looptijd van de lening kan niet worden verlengd.

Hypotheek meenemen

Heb je een IQWOON hypotheek en koop je een ander huis? Dan kan je de rente van je oude hypotheek meenemen.

Je kunt geen adviseur zoeken.
Er zijn nog geen cookies geaccepteerd.
IQWOON logo
Welkom! Om je een goed werkende website te bieden gebruiken wij cookies.
Cookieverklaring
We bieden je de keuze uit drie opties:
Cookieverklaring