Meer informatie over een onderwerp in de video?
klik op dit icoon

F.A.Q.

menu

MIJN GEGEVENS

Ik wil mijn persoongegevens inzien. Hoe vraag ik deze informatie op?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geeft mij meer zeggenschap over mijn persoonsgegevens. Dit betekent dat ik het recht heb om de gegevens in te zien en te ontvangen die IQWOON van mij bewaart. Ik kan mijn persoonsgegevens in een paar stappen opvragen:

 1. Ik ga naar Mijn IQWOON en log in
 2. Ik klik rechtsboven op mijn naam en klik vervolgens op 'Mijn gegevens'
 3. Daarna klik ik op 'Opvragen persoonsgegevens'
 4. Ik controleer mijn e-mailadres. Klopt dit niet? Dan kan ik dit meteen aanpassen
 5. Ik verstuur het verzoek door te klikken op 'Aanvraag indienen'
 6. Per e-mail ontvang ik daarna mijn informatie

Ik wil mijn adresgegevens wijzigen. Wat moet ik doen?

IQWOON stuurt alleen post naar het adres van de woning waarvoor ik de lening heb afgesloten. Om mijn adres te veranderen vul ik het formulierIk wijzig mijn adres in.

Dit formulier moet ik printen, ondertekenen en met de gevraagde documenten mailen naar iqvraag@iqwoon.nl.

 

 

Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer en andere persoonlijke gegevens wijzigen?

 Via Mijn IQWOON kan ik mijn bankrekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres eenvoudig zelf wijzigen. 

Ik heb een klacht

Wanneer ik niet tevreden ben over de service van IQWOON kan ik een klacht indienen via het formulier 'Ik heb een klacht'

Wat doet IQWOON nadat ze mijn klacht heeft ontvangen?

Ik ontvang een bevestiging als IQWOON mijn klacht heeft ontvangen. IQWOON neemt binnen 14 werkdagen contact met mij op en probeert meteen een oplossing of heldere uitleg te geven. Als dat niet gelijk mogelijk is, vertelt IQWOON mij wanneer ik een antwoord kan verwachten. 

Niet tevreden?

Als ik niet tevreden ben met het antwoord kan ik in beroep gaan tegen de beslissing van IQWOON. Ik leg nogmaals mijn klacht bij IQWOON voor met een toelichting en eventueel aanvullende documenten die mijn mening in het geschil nader toelichten.

Niet tevreden met de reactie van IQWOON op het beroep?

Het kan zijn dat ik nog steeds niet tevreden ben met de oplossing van IQWOON. Dan kan ik binnen drie maanden na ontvangst van de beslissing van IQWOON contact opnemen met:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
T.a.v. Ombudsman Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

www.kifid.nl

Het KiFid is er om mij bij te staan bij het behandelen van mijn klacht ver een financieel product. Ik kan mijn klacht ook voorleggen aan een burgerrechter. 

MIJN SITUATIE

Mijn hypotheek en het coronavirus

De situatie waarin we nu leven is voor ons allemaal nieuw. En vraagt om een andere aanpak. Wij snappen dat de huidige situatie ook vragen met zich meebrengt. Wij volgen de maatregelen op de voet en blijven je zoveel mogelijk informeren op deze pagina.

Ik wil mijn woning verhuren. Wat moet ik doen?

Als ik mijn woning wil verhuren, dan moet ik hier toestemming voor vragen aan IQWOON. Dit kan ik doen door het formulier ‘Ik vraag toestemming verhuur aan’ in te vullen en op te sturen.

Nadat IQWOON mijn formulier heeft ontvangen, krijg ik binnen enkele dagen een bericht. Hierin staat vaak meteen of ik mijn woning mag verhuren. Soms moet ik extra informatie aanleveren en ontvang ik daarna het besluit. Daarnaast moet ik toestemming hebben van de gemeente om de woning te verhuren.

 

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Wat moet ik doen?

Ik kan in deze situatie het beste advies vragen aan mijn financieel adviseur. Wil ik de lening omzetten? Dan vul ik samen met mijn financieel adviseur het formulier ‘Ik vraag hoofdelijk ontslag aan’ in en stuur deze naar IQWOON. IQWOON besluit na ontvangst van het formulier of de lening aangepast kan worden.

Ik ben failliet verklaard. Wat moet ik nu doen?

Ik moet IQWOON zo snel mogelijk de gegevens van mijn curator doorgeven. IQWOON is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur op telefoonnummer 010 266 3662 of e-mail bijzonderbeheer@iqwoon.nl.

In de algemene voorwaarden van de lening voor mijn woning staat dat IQWOON de lening mag stoppen als ik failliet ben verklaard. Dit betekent dat ik het hele bedrag van de lening direct aan IQWOON moet terugbetalen. IQWOON overlegt met mijn curator of het wel of niet nodig is om mijn woning te verkopen.

Ik ben toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Wat moet ik doen?

Ik geef zo snel mogelijk de gegevens van mijn bewindvoerder aan IQWOON door. IQWOON is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur op telefoonnummer 010 266 3662 of e-mail bijzonderbeheer@iqwoon.nl.

In de algemene voorwaarden van de lening voor mijn woning staat dat IQWOON de lening mag stoppen als ik word toegelaten tot WSNP. Dit betekent dat ik het hele bedrag van de lening direct aan IQWOON moet terugbetalen. IQWOON overlegt met mijn bewindvoerder of het wel of niet nodig is om mijn woning te verkopen.

MIJN BOUWDEPOT

Hoe werkt een bouwdepot en een verbouwplan?

Ga ik verbouwen of renoveren? Dan heb ik bij het afsluiten van mijn lening ook een verbouwplan gemaakt. Hierin staat wat ik ga doen en hoeveel geld ik hiervoor nodig heb. Rekeningen die niet in mijn verbouwplan passen kan ik daarom niet betalen uit mijn bouwdepot.

Heb ik een nieuwbouwwoning? Dan kijkt IQWOON naar de termijnen in de koopovereenkomst. Leen ik ook geld voor meerwerk? Dan is dit meerwerk opgesplitst in rubrieken en gelden dezelfde regels als bij een verbouwplan.

Hoe lang mag ik mijn bouwdepot gebruiken?

Via Mijn IQWOON of op het mutatieoverzicht dat ik iedere maand ontvang kan ik de einddatum van mijn bouwdepot terugvinden.

Hoe kan ik een betaling doen uit mijn bouwdepot?

Ik kan mijn rekeningen eenvoudig online declareren via Mijn IQWOON door een foto van de bonnen en facturen te uploaden. IQWOON betaalt vervolgens de kosten uit mijn bouwdepot. Dan kan aan mij zijn als ik het geld heb voorgeschoten. Of rechtstreeks aan de aannemer of leverancier.

Waar moet ik op letten als ik een betaling wil doen uit mijn bouwdepot?

 • Ik stuur alleen kopieën van rekeningen of kassabonnen op van werkzaamheden of producten die zorgen voor een betere staat van mijn woning. Deze passen ook in mijn verbouwplan
 • De datum op mijn rekeningen en kassabonnen is later dan de datum van mijn hypotheekaanvraag
 • Het onderpandadres op de rekeningen of kassabonnen moet gelijk zijn aan het nieuwe adres
 • IQWOON betaalt niet uit op basis van offertes of bestelbonnen die nog niet zijn betaald. Heb ik een offerte én een betaalbewijs? Dan stuur ik deze allebei op
 • Ik stuur alleen rekeningen op met een Nederlands IBAN bankrekeningnummer
 • Stuur ik een kopie op van een rekening van een bedrijf? Dan zorg ik dat de volgende gegevens op de rekening staan: bedrijfsnaam, adres, plaatsnaam, telefoonnummer, bankrekeningnummer en Kamer van Koophandel-nummer
 • Stuur ik een kopie op van een kassabon? Dan zorg ik dat de bedrijfsnaam en het adres van het bedrijf op de kassabon staan. Let op! Een pinbon is niet voldoende

Ik heb iets gekocht voor mijn verbouwing, maar ik heb geen bon. Wat nu?

IQWOON betaalt niets uit mijn bouwdepot zonder rekening, kassabon of ander betaalbewijs.

Heb ik het product gekocht vanaf mijn eigen bankrekening? Dan kan ik de orderbevestiging opsturen van dit product samen met een kopie van mijn rekeningoverzicht waarop deze aankoop vermeld staat. Mijn orderbevestiging moet wel voldoen aan deze voorwaarden:

 • Het adres van mijn woning staat op de orderbevestiging
 • Goede beschrijving van de aankoop (wat heb ik gekocht en voor welk bedrag)

Ik heb een rekening zelf voorgeschoten. Hoe krijg ik dit geld terug uit mijn bouwdepot?

Via Mijn IQWOON kan ik zelf aangeven dat ik het bedrag aan mijzelf wil laten overmaken. Als ik mijn declaraties liever schriftelijk verstuur, kan ik dit in het formulier ‘Ik betaal uit mijn bouwdepot’ aankruisen. Zo ontvang ik het bedrag dat ik heb voorgeschoten.

Belangrijk! Naast de rekening, moet ik ook een kopie van mijn rekeningoverzicht sturen. Zo kan IQWOON zien dat de rekening ook echt van mijn bankrekeningnummer is betaald.

Wanneer betaalt IQWOON een rekening uit mijn bouwdepot?

Wanneer IQWOON het verzoek en alle gevraagde documenten heeft ontvangen wordt binnen vier werkdagen besloten of alle rekeningen betaald worden. Ik ontvang bericht wanneer de rekeningen niet betaald worden. Ontvang ik geen bericht? Dan worden deze rekeningen betaald. Elke maand ontvang ik een mutatieoverzicht. Hierin zie ik welke rekeningen IQWOON uit mijn bouwdepot heeft betaald.

Ontvang ik een bevestiging als IQWOON een rekening betaalt uit mijn bouwdepot?

Ik ontvang geen bevestiging wanneer IQWOON een rekening uit mijn bouwdepot betaalt. De voortgang van mijn declaraties kan ik volgen via Mijn IQWOON.

In de eerste week van een nieuwe maand ontvang ik van IQWOON een mutatieoverzicht per post. Met dit mutatieoverzicht kan ik controleren welke rekeningen IQWOON uit mijn bouwdepot heeft betaald. 

Ik wil mijn verbouwplan tussentijds aanpassen.

Ik kan het verbouwplan aanpassen als dit de waarde van mijn woning verhoogt. Ik heb hier wel vooraf toestemming nodig van IQWOON. Ik kan mijn verbouwplan wijzigen via Mijn IQWOON.

Nadat ik het nieuwe plan heb ingediend, gaat IQWOON deze beoordelen. IQWOON bekijkt zorgvuldig of het verbouwplan aangepast kan worden. De uitkomst van deze beoordeling ontvang ik per post. Soms vraagt IQWOON nog extra informatie bij mij op; zoals een nieuw taxatierapport.

Ik wil mijn bouwdepot stoppen. Wat moet ik doen?

Via Mijn IQWOON kan ik aangeven wat mijn laatste declaratie is. Doe ik dit niet? Dan stopt IQWOON mijn bouwdepot automatisch als ik deze helemaal verbruikt heb of als de looptijd van het bouwdepot is verstreken.

Ik kan mijn bouwdepot ook schriftelijk stopzetten via het formulier ‘Ik stop mijn bouwdepot’. Deze vul ik in en stuur deze naar iqvraag@iqwoon.nl.

MIJN LENING

Wanneer wordt de hypotheek van mijn bankrekening afgeschreven?

De rente en aflossing die horen bij mijn lening worden op de eerste werkdag van de maand van mijn rekening afgeschreven. Ik betaal per maand achteraf. Kan IQWOON het bedrag niet afschrijven? Dan ontvang ik binnen enkele dagen een brief. Hierin staat wat ik moet doen.

Weet ik dat er op de dag van de afschrijving niet voldoende geld op mijn bankrekening staat? Dan kan ik telefonisch contact opnemen met IQWOON om een betaalafspraak te maken. Zo voorkom ik dat ik een brief ontvang.

Ik wil meer geld lenen voor mijn woning. Wat kan ik doen?

Ik kan op een aantal manieren meer geld lenen voor mijn woning:

 • Ik kan gebruik maken van extra opnamemogelijkheid bij een onderhandse inschrijving in het Kadaster. Ik moet een onderhandse inschrijving hebben afgesproken met IQWOON tijdens het afsluiten van de lening voor mijn woning
 • Ik kan een tweede of een vervolglening afsluiten

 

Daarnaast kan ik het beste contact opnemen met mijn financieel adviseur. De adviseur kan mij uitleggen welke van de mogelijkheden het beste voor mij is. Zonder financieel adviseur kan ik geen extra geld lenen bij IQWOON.

Ik wil de lening voor mijn woning oversluiten naar een andere aanbieder. Wat moet ik doen?

Om de lening voor mijn woning over te sluiten naar een andere aanbieder neem ik contact op met mijn financieel adviseur. Ik vraag mijn adviseur of de lening van een andere aanbieder beter past bij mijn persoonlijke situatie. Is dit het geval? Dan neemt mijn financieel adviseur contact op met IQWOON om mijn lening over te sluiten. Wil ik de lening oversluiten naar een aanbieder die mij de mogelijkheid geeft om mijn lening online af te sluiten? Dan regel ik alles zelf via de website van deze aanbieder. 

Is het verstandig als ik mijn lening eerder terugbetaal?

Als ik mijn lening eerder terugbetaal dan heeft dit zowel voor- als nadelen. Als ik wil weten wat de beste keuze is voor mij dan vraag ik hier advies aan mijn financieel adviseur. Het kan zijn dat mijn financieel adviseur voor dit advies kosten rekent. Ik vraag daarom altijd vooraf naar de mogelijke kosten.

Hoeveel mag ik jaarlijks extra aflossen?

Per kalenderjaar mag ik 20% van mijn origineel geleende bedrag extra aflossen zonder een vergoeding te betalen.

Als ik meer dan 20% extra wil aflossen, kan het zijn dat ik een vergoeding moet betalen. De vergoeding kan ik eenvoudig berekenen via Mijn IQWOON. De vergoeding wordt berekend op basis van de AFM leidraad.

Op welk deel van mijn lening wordt de extra aflossing verwerkt?

Ik mag zelf kiezen op welk leningdeel ik wil terugbetalen. Dit doe ik via Mijn IQWOON.

Op welk deel van mijn lening kan ik het beste extra aflossen?

Wat de beste keuze is, hangt af van mijn persoonlijke situatie en leningvormen. Bij een annuïtaire of lineaire lening weet ik zeker dat ik aan het einde van de looptijd mijn hele lening heb terugbetaald. Vaak is het de beste keuze om extra af te lossen op een aflossingsvrij leningdeel.

Ik kan het beste advies vragen aan mijn adviseur. Het kan zijn dat hier kosten voor worden gerekend. Zoek een adviseur.

Hoe kan ik een extra bedrag aflossen?

Ik kan eenvoudig zelf een extra bedrag aflossen via Mijn IQWOON. Via Mijn IQWOON:

 • zie ik welk bedrag ik nog vergoedingsvrij kan aflossen. Ook kan ik de eventuele vergoeding eenvoudig berekenen;
 • kan ik het leningdeel kiezen waarop ik wil aflossen;
 • maak ik het bedrag eenvoudig over via iDEAL;
 • zie ik gelijk wat mijn nieuwe maandbedrag wordt.

 

Mag ik mijn gehele hypotheek in één keer aflossen?

In sommige situaties mag ik mijn gehele hypotheek aflossen zonder een vergoeding te betalen. Bijvoorbeeld aan het einde van mijn rentevast periode of bij de verkoop van mijn woning.

Wil ik mijn gehele hypotheek aflossen met eigen middelen of door het oversluiten van de hypotheek? En is dat meer dan het vergoedingsvrije percentage van 20%? Dan wordt er in sommige gevallen een vergoeding in rekening gebracht.

 

Via Mijn IQWOON kan ik een voorlopige proforma aflosnota opvragen. In de proforma aflosnota staat een schatting van de vergoeding die ik moet betalen.

MIJN JAAROPGAVE

Wat is een jaaropgave?

Ik ontvang elk jaar van IQWOON een totaaloverzicht van alle bedragen die ik in het jaar moest betalen en die ik in het jaar heb ontvangen. De jaaropgave bevat de fiscale gegevens die ik kan gebruiken voor mijn belastingaangifte.

Wanneer kan ik mijn jaaropgave 2021 verwachten?

Via mijn IQWOON kan ik mijn jaaropgave medio januari bekijken en downloaden. Ik ontvang een notificatiemail wanneer mijn jaaropgave klaarstaat. Ik ontvang geen jaaropgave per post.

 

Ik heb nog geen persoonlijk account 

Ik kan mijn account activeren via deze pagina. Ik ontvang dan uiterlijk binnen drie dagen mijn registratiecode per post.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de inhoud van de jaaropgave?

Ik neem contact op met IQWOON en gebruik hiervoor de contactgegevens die vermeld staan op mijn jaaropgave.

Ik heb een aflossingsvrije lening. Waarom blijft mijn totale bedrag van deze lening gelijk?

Bij deze leningvorm betaal ik alleen rente en betaal ik geen aflossing terug. Ik moet deze lening aan het einde van de looptijd in één keer terugbetalen.

Waarom staat er een bedrag bij ‘vergoeding contante waarde’?

Toen ik de lening afsloot heb ik afgesproken dat ik per jaar een maximaal bedrag van mijn lening vergoedingsvrij extra mag terugbetalen. Het bedrag dat ik extra heb terugbetaald, is hoger geweest dan dat ik met IQWOON heb afgesproken. Ik heb daarom extra kosten gemaakt. Dit bedrag staat bij ‘vergoeding contante waarde’.

Hoe vraag ik een kopie van een oude jaaropgave op?

Ik vul het contactformulier in en ontvang op korte termijn een kopie van mijn jaaropgave.

Wat betekent het bedrag dat staat bij 'Rente die ik kreeg voor mijn bouwdepot'?

Dit bedrag geeft aan hoeveel rente ik heb ontvangen over het bedrag in mijn bouwdepot. Dit bedrag moet IQWOON melden aan de Belastingdienst, dat is hun meldingsplicht.

Is de terugbetaling voor de maand december verwerkt in mijn totale lening per 31 december?

Ja, de extra terugbetaling voor de maand december is verwerkt in het totale bedrag van mijn lening per 31 december. Het vaste maandbedrag voor de maand december betaal ik in januari van het volgende jaar. 

Ik heb in december een extra bedrag terugbetaald. Waarom zie ik dit niet terug in de totale rente op de jaaropgave?

Als ik een bedrag extra terugbetaal dan wordt mijn totale lening lager en betaal ik minder rente. Ik betaal de rente achteraf. De rente over de maand december wordt in januari van het volgende jaar van mijn bankrekening afgeschreven. De rente over de maand december verwerkt IQWOON in de jaaropgaven van het volgende jaar.

Ik heb in december een extra bedrag terugbetaald. Waarom zie ik dat niet terug in mijn totale lening per 31 december?

IQWOON heeft het bedrag dat ik extra heb terugbetaald ontvangen, maar nog niet verwerkt. Deze wordt verwerkt met de datum waarop IQWOON het bedrag heeft ontvangen. Hierdoor wordt er rekening gehouden met de rente. Ik heb een brief ontvangen over mijn extra terugbetaling. Ik kan deze brief gebruiken bij mijn aangifte aan de Belastingdienst om mijn totale lening per 31 december aan te passen. Een aanpassing op mijn jaaropgave is hiervoor niet meer nodig.

Waarom staat er op mijn jaaropgave dat ik geen lening meer heb per 31 december?

Ik heb mijn lening helemaal terugbetaald en heb hierdoor geen lening meer.

MIJN IQWOON

Wat is Mijn IQWOON?

Mijn IQWOON is mijn persoonlijke portaal waar ik inzicht heb in onder andere mijn hypotheekgegevens en mijn bouwdepot. Op Mijn IQWOON kan ik altijd zelf inloggen wanneer het mij uitkomt.

Hoe krijg ik toegang tot Mijn IQWOON?

IQWOON heeft mij een welkomstbrief gestuurd met daarin mijn registratiecode. Heb ik deze niet ontvangen? Of is mijn registratiecode verlopen? Dan kan ik via de inlogpagina van Mijn IQWOON een nieuwe aanvragen door te klikken op 'Registratiecode aanvragen'. Ik ontvang de registratiecode binnen een paar werkdagen per post.

 

Ik krijg de melding: 'De combinatie van de ingevoerde registratiecode en geboortedatum is bij ons niet bekend. Controleer uw gegevens.' Wat moet ik nu doen?

Ik controleer eerst de volgende punten:

 • Heb ik de registratiecode juist overgenomen? Ik controleer alle letters, cijfers, leestekens en karakters
 • Heb ik mijn geboortedatum correct overgenomen? Ik gebruik de notatie: dd-mm-jjjj
 • Mogelijk is de registratiecode al in gebruik bij mijn partner. Is dit het geval? Dan kan ik een extra registratiecode bij IQWOON opvragen

Ik heb mijn e-mailadres veranderd. Kan ik nu nog inloggen?

Een nieuw e-mailadres is geen probleem. Ik log eerst in met mijn oude e-mailadres. In mijn account verander ik mijn e-mailadres via 'Mijn gegevens'. Zodra ik mijn e-mailadres heb aangepast, kan ik voortaan inloggen met het nieuwe e-mailadres.

IQWOON logo
Welkom! Om je een goed werkende website te bieden gebruiken wij cookies.
Cookieverklaring
We bieden je de keuze uit drie opties:
Cookieverklaring