Meer informatie over een onderwerp in de video?
klik op dit icoon

F.A.Q.

menu

MIJN SITUATIE EN GEGEVENS

Mijn hypotheek en het coronavirus

De situatie waarin we nu leven is voor ons allemaal nieuw. En vraagt om een andere aanpak. Wij snappen dat de huidige situatie ook vragen met zich meebrengt. Wij volgen de maatregelen op de voet en blijven je zoveel mogelijk informeren op deze pagina.

Ik wil mijn persoongegevens inzien. Hoe vraag ik deze informatie op?

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geeft mij meer zeggenschap over mijn persoonsgegevens. Dit betekent dat ik het recht heb om de gegevens in te zien en te ontvangen die IQWOON van mij bewaart. Je kunt je persoonsgegevens in een paar stappen opvragen:

 1. Ik ga naar Mijn IQWOON en log in
 2. Ik klik rechtsboven op mijn naam en klik vervolgens op 'Mijn gegevens'
 3. Daarna klik ik op 'Opvragen persoonsgegevens'
 4. Ik controleer mijn e-mailadres. Klopt dit niet? Dan kan ik dit meteen aanpassen
 5. Ik verstuur het verzoek door te klikken op 'Aanvraag indienen'
 6. Per e-mail ontvang ik daarna mijn informatie

Ik wil mijn adresgegevens wijzigen. Wat moet ik doen?

IQWOON stuurt mij alleen post toe naar het adres van de woning waarvoor ik de lening heb afgesloten. Om mijn adres te veranderen vul ik het formulier ‘Ik wijzig mijn adres’ in.

Dit formulier moet ik printen, ondertekenen en met de gevraagde documenten naar iqvraag@iqwoon.nl mailen.

Waar vind ik het formulier? Ik ga naar contact, vervolgens naar ik wil contact opnemen met IQWOON en ik kies het juiste formulier.

Ik wil mijn bankrekeningnummer wijzigen. Hoe geef ik dit door?

Ik vul het formulier ‘Ik wijzig mijn bankrekeningnummer’ in. Dit formulier moet ik printen, ondertekenen en met de gevraagde documenten naar iqvraag@iqwoon.nl mailen.

Waar vind ik het formulier? Ik ga naar contact, vervolgens naar ik wil contact opnemen met IQWOON en ik kies het juiste formulier.

IQWOON controleert het formulier en de gevraagde documenten. Is alles in orde? Dan ontvang ik binnen vijf werkdagen een brief met daarin de bevestiging van mijn wijziging. Klopt er iets niet? Dan belt IQWOON mij op of ontvang ik een brief.

 

Ik wil mijn woning verhuren. Wat moet ik doen?

Als ik mijn woning wil verhuren, dan moet ik hier toestemming voor vragen aan IQWOON. Dit kan ik doen door het formulier ‘Ik vraag toestemming verhuur aan’ in te vullen en op te sturen.

Nadat IQWOON mijn formulier heeft ontvangen, krijg ik binnen enkele dagen een bericht. Hierin staat vaak meteen of ik mijn woning mag verhuren. Soms moet ik extra informatie aanleveren en ontvang ik daarna het besluit. Daarnaast moet ik toestemming hebben van de gemeente om de woning te verhuren.

Waar vind ik het formulier? Ik ga naar contact, vervolgens naar ik wil contact opnemen met IQWOON en ik kies het juiste formulier.

Hoe kan ik overlijden melden?

Ik vul het formulier ‘Overlijden’ in en mail deze naar iqvraag@iqwoon.nl.

Waar vind ik het formulier? Ik ga naar contact, vervolgens naar ik wil contact opnemen met IQWOON en ik kies het formulier 'Overlijden'.

Ik heb een klacht

Wanneer ik niet tevreden ben over de service van IQWOON kan ik een klacht indienen via het formulier 'Ik heb een klacht'

Wat doet IQWOON nadat ze mijn klacht heeft ontvangen?

Ik ontvang een bevestiging als IQWOON mijn klacht heeft ontvangen. IQWOON neemt binnen 14 werkdagen contact met mij op en probeert meteen een oplossing of heldere uitleg te geven. Als dat niet gelijk mogelijk is, vertelt IQWOON mij wanneer ik een antwoord kan verwachten. 

Niet tevreden?

Als ik niet tevreden ben met het antwoord kan ik in beroep gaan tegen de beslissing van IQWOON. Ik leg nogmaals mijn klacht bij IQWOON voor met een toelichting en eventueel aanvullende documenten die mijn mening in het geschil nader toelichten.

Niet tevreden met de reactie van IQWOON op het beroep?

Het kan zijn dat ik nog steeds niet tevreden ben met de oplossing van IQWOON. Dan kan ik binnen drie maanden na ontvangst van de beslissing van IQWOON contact opnemen met:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
T.a.v. Ombudsman Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

www.kifid.nl

Het KiFid is er om mij bij te staan bij het behandelen van mijn klacht ver een financieel product. Ik kan mijn klacht ook voorleggen aan een burgerrechter. 

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Wat moet ik doen?

Ik kan in deze situatie het beste advies vragen aan mijn financieel adviseur. Wil ik de lening omzetten? Dan vul ik samen met mijn financieel adviseur het formulier ‘Ik vraag hoofdelijk ontslag aan’ in en stuur deze naar IQWOON. Het formulier vind ik op de contactpagina onder "Ik wil een IQWOON formulier invullen en versturen". Nadat IQWOON mijn formulier heeft ontvangen beslist zij of de lening aangepast kan worden.

Ik ben failliet verklaard. Wat moet ik nu doen?

Ik moet IQWOON zo snel mogelijk de gegevens van mijn curator doorgeven. IQWOON is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur op telefoonnummer 010 266 3662 of e-mail bijzonderbeheer@iqwoon.nl.

In de algemene voorwaarden van de lening voor mijn woning staat dat IQWOON de lening mag stoppen als ik failliet ben verklaard. Dit betekent dat ik het hele bedrag van de lening direct aan IQWOON moet terugbetalen. IQWOON overlegt met mijn curator of het wel of niet nodig is om mijn woning te verkopen.

Ik ben toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Wat moet ik doen?

Ik geef zo snel mogelijk de gegevens van mijn bewindvoerder aan IQWOON door. IQWOON is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur op telefoonnummer 010 266 3662 of e-mail bijzonderbeheer@iqwoon.nl.

In de algemene voorwaarden van de lening voor mijn woning staat dat IQWOON de lening mag stoppen als ik word toegelaten tot WSNP. Dit betekent dat ik het hele bedrag van de lening direct aan IQWOON moet terugbetalen. IQWOON overlegt met mijn bewindvoerder of het wel of niet nodig is om mijn woning te verkopen.

MIJN BOUWDEPOT

Hoe werkt een bouwdepot en een verbouwplan?

Ga ik verbouwen of renoveren? Dan heb ik bij het afsluiten van mijn lening ook een verbouwplan gemaakt. Hierin staat wat ik ga doen en hoeveel geld ik hiervoor nodig heb. Rekeningen die niet in mijn verbouwplan passen kan ik daarom niet betalen uit mijn bouwdepot.

Heb ik een nieuwbouwwoning? Dan kijkt IQWOON naar de termijnen in de koopovereenkomst. Leen ik ook geld voor meerwerk? Dan is dit meerwerk opgesplitst in rubrieken en gelden dezelfde regels als bij een verbouwplan.

Ik wil mijn verbouwplan tussentijds aanpassen.

Ik kan het verbouwplan aanpassen als dit de waarde van mijn woning verhoogt. Ik heb hier wel vooraf toestemming nodig van IQWOON. Ik kan mijn verbouwplan op twee manieren wijzigen:

 

Nadat ik het nieuwe plan heb ingediend, gaat IQWOON deze beoordelen. IQWOON bekijkt zorgvuldig of het verbouwplan aangepast kan worden. De uitkomst van deze beoordeling stuurt IQWOON mij per post op. Soms vraagt IQWOON nog extra informatie bij mij op; zoals een nieuw taxatierapport.

Ik wil een rekening laten betalen uit mijn bouwdepot. Waar moet ik op letten?

 • Ik stuur alleen kopieën van rekeningen of kassabonnen op van werkzaamheden of producten die zorgen voor een betere staat van mijn woning. Deze passen ook in mijn verbouwplan
 • De datum op mijn rekeningen en kassabonnen is later dan de datum van mijn hypotheekaanvraag
 • Het onderpandadres op de rekeningen of kassabonnen moet gelijk zijn aan het nieuwe adres
 • IQWOON betaalt niet uit op basis van offertes of bestelbonnen die nog niet zijn betaald. Heb ik een offerte én een betaalbewijs? Dan stuur ik deze allebei op
 • Ik stuur alleen rekeningen op met een Nederlands IBAN bankrekeningnummer
 • Stuur ik een kopie op van een rekening van een bedrijf? Dan zorg ik dat de volgende gegevens op de rekening staan: bedrijfsnaam, adres, plaatsnaam, telefoonnummer, bankrekeningnummer en Kamer van Koophandel-nummer
 • Stuur ik een kopie op van een kassabon? Dan zorg ik dat de bedrijfsnaam en het adres van het bedrijf op de kassabon staan. Let op! Een pinbon is niet voldoende

Ik heb losse kassabonnen. Wat moet ik doen? Kan ik ook betalen uit mijn bouwdepot?

Ik kan meerdere kassabonnen opsturen en laten betalen uit mijn bouwdepot. De aankopen die bij de kassabonnen horen, moeten wel binnen mijn verbouwplan passen.

Ik kopieer de kassabonnen op een A4 papier. Ik mag meerdere kassabonnen op één A4 papier kopiëren. Let op! De bonnen op het A4 papier moeten wel horen bij dezelfde code van mijn verbouwplan. Op ieder A4 papier moet ik mijn handtekening zetten. Heb ik mijn lening samen met iemand anders? Dan moeten wij allebei een handtekening zetten. Een paraaf is niet voldoende.

Ik heb iets gekocht voor mijn verbouwing, maar ik heb geen bon. Wat nu?

IQWOON betaalt niets uit mijn bouwdepot zonder rekening, kassabon of ander betaalbewijs.

Heb ik het product gekocht vanaf mijn eigen bankrekening? Dan kan ik de orderbevestiging opsturen van dit product samen met een kopie van mijn rekeningoverzicht waarop deze aankoop vermeld staat. Mijn orderbevestiging moet wel voldoen aan deze voorwaarden:

 • Het adres van mijn woning staat op de orderbevestiging
 • Goede beschrijving van de aankoop (wat heb ik gekocht en voor welk bedrag)

Ik heb een rekening zelf voorgeschoten. Hoe krijg ik dit geld terug uit mijn bouwdepot?

Via Mijn IQWOON kan ik zelf aangeven dat ik het bedrag aan mijzelf wil laten overmaken. Als ik mijn declaraties liever schriftelijk verstuur, kan ik dit in het formulier ‘Ik betaal uit mijn bouwdepot’ aankruisen. Zo ontvang ik het bedrag dat ik heb voorgeschoten.

Belangrijk! Naast de rekening, moet ik ook een kopie van mijn rekeningoverzicht sturen. Zo kan IQWOON zien dat de rekening ook echt van mijn bankrekeningnummer is betaald.

Wanneer betaalt IQWOON een rekening uit mijn bouwdepot?

Wanneer IQWOON het verzoek en alle gevraagde documenten heeft ontvangen wordt binnen vier werkdagen besloten of alle rekeningen betaald worden. Ik ontvang bericht wanneer de rekeningen niet betaald worden. Ontvang ik geen bericht? Dan worden deze rekeningen betaald. Elke maand ontvang ik een mutatieoverzicht. Hierin zie ik welke rekeningen IQWOON uit mijn bouwdepot heeft betaald.

Ontvang ik een bevestiging als IQWOON een rekening betaalt uit mijn bouwdepot?

Ik ontvang geen bevestiging wanneer IQWOON een rekening uit mijn bouwdepot betaalt. De voortgang van mijn declaraties kan ik volgen via Mijn IQWOON.

In de eerste week van een nieuwe maand ontvang ik van IQWOON een mutatieoverzicht per post. Met dit mutatieoverzicht kan ik controleren welke rekeningen IQWOON uit mijn bouwdepot heeft betaald. 

Hoelang mag ik mijn bouwdepot gebruiken?

Via Mijn IQWOON of op het mutatieoverzicht dat ik iedere maand ontvang kan ik de einddatum van mijn bouwdepot terugvinden.

Ik wil mijn bouwdepot stoppen. Wat moet ik doen?

Mijn bouwdepot stopzetten via Mijn IQWOON

Als ik een declaratie indien via Mijn IQWOON kan ik aangeven dat dit mijn laatste declaratie is. Als ik dit niet heb gedaan, wordt mijn bouwdepot automatisch stopgezet als ik deze helemaal verbruikt heb of als de looptijd van het bouwdepot is verstreken.

Mijn bouwdepot schriftelijk stopzetten

Bij de welkomstbrief die ik van IQWOON heb ontvangen, vind ik een formulier ‘Ik stop mijn bouwdepot’. Dit formulier vind ik onder contact. Deze vul ik in en stuur deze naar iqvraag@iqwoon.nl of ik vul het formulier online in.

MIJN LENING

Ik wil meer geld lenen voor mijn woning. Wat kan ik doen?

Ik kan op een aantal manieren meer geld lenen voor mijn woning:

 • Ik kan gebruik maken van extra opnamemogelijkheid bij een onderhandse inschrijving in het Kadaster. Ik moet een onderhandse inschrijving hebben afgesproken met IQWOON tijdens het afsluiten van de lening voor mijn woning
 • Ik kan een tweede of een vervolglening afsluiten

 

Daarnaast kan ik het beste contact opnemen met mijn financieel adviseur. De adviseur kan mij uitleggen welke van de mogelijkheden het beste voor mij is. Zonder financieel adviseur kan ik geen extra geld lenen bij IQWOON.

Ik wil de lening voor mijn woning oversluiten naar een andere aanbieder. Wat moet ik doen?

Om de lening voor mijn woning over te sluiten naar een andere aanbieder neem ik contact op met mijn financieel adviseur. Ik vraag mijn adviseur of de lening van een andere aanbieder beter past bij mijn persoonlijke situatie. Is dit het geval? Dan neemt mijn financieel adviseur contact op met IQWOON om mijn lening over te sluiten. Wil ik de lening oversluiten naar een aanbieder die mij de mogelijkheid geeft om mijn lening online af te sluiten? Dan regel ik alles zelf via de website van deze aanbieder. 

Is het verstandig als ik mijn lening eerder terugbetaal?

Als ik mijn lening eerder terugbetaal dan heeft dit zowel voor- als nadelen. Als ik wil weten wat de beste keuze is voor mij dan vraag ik hier advies aan mijn financieel adviseur. Het kan zijn dat mijn financieel adviseur voor dit advies kosten rekent. Ik vraag daarom altijd vooraf naar de mogelijke kosten.

Hoeveel mag ik jaarlijks extra aflossen?

Per kalenderjaar mag ik 20% van mijn origineel geleende bedrag extra aflossen zonder een vergoeding te betalen.

Als ik meer dan 20% extra wil aflossen, kan het zijn dat ik een vergoeding moet betalen. De vergoeding kan ik eenvoudig berekenen via Mijn IQWOON. De vergoeding wordt berekend op basis van de AFM leidraad.

Op welk deel van mijn lening wordt de extra aflossing verwerkt?

Ik mag zelf kiezen op welk leningdeel ik wil terugbetalen. Dit doe ik via Mijn IQWOON of door een e-mail te sturen naar iqvraag@iqwoon.nl. In de omschrijving vermeld ik mijn contractnummer.

Als ik niks aangeef, houdt IQWOON deze volgorde aan:

 • Een leningdeel dat bestaat uit subsidie* of (gedeeltelijk) een consumptief bedrag
 • Het aflossingsvrije leningdeel met de hoogste rente
 • Het aflossingsvrije leningdeel met het laagste bedrag
 • Een annuïtair of lineair leningdeel

 

*Als ik een leningdeel heb dat bestaat uit subsidie, kan ik hierin geen keuze maken. 

Op welk deel van mijn lening kan ik het beste extra aflossen?

Wat de beste keuze is, hangt af van mijn persoonlijke situatie en leningvormen. Bij een annuïtaire of lineaire lening weet ik zeker dat ik aan het einde van de looptijd mijn hele lening heb terugbetaald. Vaak is het de beste keuze om extra af te lossen op een aflossingsvrij leningdeel.

Ik kan het beste advies vragen aan mijn adviseur. Het kan zijn dat hier kosten voor worden gerekend. Zoek een adviseur.

Hoe kan ik een extra bedrag aflossen?

Ik wil aflossen via Mijn IQWOON 

 • Via Mijn IQWOON kan ik zien welk bedrag ik nog vergoedingsvrij kan aflossen. Ook kan ik de eventuele vergoeding eenvoudig berekenen
 • Ik kan het leningdeel kiezen waarop ik wil aflossen
 • Het bedrag maak ik over via iDEAL
 • Ik zie gelijk wat mijn nieuwe maandbedrag wordt

 

Ik wil aflossen via een bankoverschrijving

 • Ik kan het bedrag overmaken naar het rekeningnummer waarmee maandelijks een bedrag van mijn rekening wordt afgeschreven
 • Hierbij vermeld ik ook mijn leningnummer. Mijn leningnummer kan ik vinden in mijn welkomstbrief en in andere ontvangen brieven van IQWOON
 • Als ik wil weten welke vergoeding ik eventueel moet betalen, neem ik contact op met IQWOON
 • Het extra terugbetaalde bedrag wordt binnen 30 dagen verwerkt. Teveel betaalde rente wordt verrekend met het volgende maandbedrag

Ontvang ik een bevestiging als ik een extra bedrag heb afgelost?

Ik ontvang een bevestigingsbrief als mijn extra aflossing is verwerkt. In de brief staat het volgende:

 • Op welk leningdeel het bedrag is verwerkt 
 • Welk bedrag is terugbetaald
 • Welk bedrag er in het leningdeel nog openstaat 
 • Op welke datum de extra terugbetaling is verwerkt
 • Welke bedragen er in de toekomst worden afgeschreven

Mag ik mijn gehele hypotheek in één keer aflossen?

In sommige situaties mag ik mijn gehele hypotheek aflossen zonder een vergoeding te betalen. Bijvoorbeeld aan het einde van mijn rentevast periode of bij de verkoop van mijn woning.

Wil ik mijn gehele hypotheek aflossen met eigen middelen of door het oversluiten van de hypotheek? En is dat meer dan het vergoedingsvrije percentage van 20%? Dan wordt er in sommige gevallen een vergoeding in rekening gebracht.

Het vergoedingsvrij percentage wordt in deze volgorde van de leningdelen gehaald:

 • Een leningdeel dat bestaat uit subsidie* of (gedeeltelijk) een consumptief bedrag
 • Het aflossingsvrije leningdeel met de hoogste rente
 • Het aflossingsvrije leningdeel met het laagste bedrag
 • Een annuïtair of lineair leningdeel 

 

Heb ik een voorkeur voor een andere verdeling van het vergoedingsvrije percentage? Dan kan ik mijn voorkeur mailen naar iqvraag@iqwoon.nl. In de omschrijving vermeld ik mijn contractnummer.

Via Mijn IQWOON kan ik een voorlopige proforma aflosnota opvragen. In de proforma aflosnota staat een schatting van de vergoeding die ik moet betalen.

MIJN JAAROPGAVE

Wat is een jaaropgave?

Ik ontvang elk jaar van IQWOON een totaaloverzicht van alle bedragen die ik in het jaar moest betalen en die ik in het jaar heb ontvangen. De jaaropgave bevat de fiscale gegevens die ik kan gebruiken voor mijn belastingaangifte.

Wanneer kan ik mijn jaaropgave 2019 verwachten?

Via mijn IQWOON kan ik mijn jaaropgave rond 13 januari 2020 bekijken en downloaden. Ik ontvang een notificatiemail wanneer mijn jaaropgave klaarstaat. Ik ontvang geen jaaropgave per post.

 

Ik heb nog geen persoonlijk account 

Ik kan mijn account activeren via deze pagina. Ik ontvang dan uiterlijk binnen drie dagen mijn registratiecode per post.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de inhoud van de jaaropgave?

Ik neem contact op met IQWOON en gebruik hiervoor de contactgegevens die vermeld staan op mijn jaaropgave.

Ik heb een aflossingsvrije lening. Waarom blijft mijn totale bedrag van deze lening gelijk?

Bij deze leningvorm betaal ik alleen rente en betaal ik geen aflossing terug. Ik moet deze lening aan het einde van de looptijd in één keer terugbetalen.

Waarom staat er een bedrag bij ‘vergoeding contante waarde’?

Toen ik de lening afsloot heb ik afgesproken dat ik per jaar een maximaal bedrag van mijn lening vergoedingsvrij extra mag terugbetalen. Het bedrag dat ik extra heb terugbetaald, is hoger geweest dan dat ik met IQWOON heb afgesproken. Ik heb daarom extra kosten gemaakt. Dit bedrag staat bij ‘vergoeding contante waarde’.

Hoe vraag ik een kopie van een oude jaaropgave op?

Ik vul het contactformulier in en ontvang op korte termijn een kopie van mijn jaaropgave.

Wat betekent het bedrag dat staat bij 'Rente die ik kreeg voor mijn bouwdepot'?

Dit bedrag geeft aan hoeveel rente ik heb ontvangen over het bedrag in mijn bouwdepot. Dit bedrag moet IQWOON melden aan de Belastingdienst, dat is hun meldingsplicht.

Is de terugbetaling voor de maand december verwerkt in mijn totale lening per 31 december?

Ja, de extra terugbetaling voor de maand december is verwerkt in het totale bedrag van mijn lening per 31 december. Het vaste maandbedrag voor de maand december betaal ik in januari van het volgende jaar. 

Ik heb in december een extra bedrag terugbetaald. Waarom zie ik dit niet terug in de totale rente op de jaaropgave?

Als ik een bedrag extra terugbetaal dan wordt mijn totale lening lager en betaal ik minder rente. Ik betaal de rente achteraf. De rente over de maand december wordt in januari van het volgende jaar van mijn bankrekening afgeschreven. De rente over de maand december verwerkt IQWOON in de jaaropgaven van het volgende jaar.

Ik heb in december een extra bedrag terugbetaald. Waarom zie ik dat niet terug in mijn totale lening per 31 december?

IQWOON heeft het bedrag dat ik extra heb terugbetaald ontvangen, maar nog niet verwerkt. Deze wordt verwerkt met de datum waarop IQWOON het bedrag heeft ontvangen. Hierdoor wordt er rekening gehouden met de rente. Ik heb een brief ontvangen over mijn extra terugbetaling. Ik kan deze brief gebruiken bij mijn aangifte aan de Belastingdienst om mijn totale lening per 31 december aan te passen. Een aanpassing op mijn jaaropgave is hiervoor niet meer nodig.

Waarom staat er op mijn jaaropgave dat ik geen lening meer heb per 31 december?

Ik heb mijn lening helemaal terugbetaald en heb hierdoor geen lening meer.

MIJN PORTAAL

Wat is Mijn IQWOON?

Mijn IQWOON is mijn persoonlijke portaal waar ik inzicht heb in onder andere mijn hypotheekgegevens en mijn bouwdepot. Op Mijn IQWOON kan ik altijd zelf inloggen wanneer het mij uitkomt.

Hoe krijg ik toegang tot Mijn IQWOON?

Ik ontvang van IQWOON een activatiecode om mij te registreren voor Mijn IQWOON.

 

Ik ben mijn activatiecode kwijt of de geldigheid ervan is verlopen. Kan ik mij nog registreren?

Ja, dat is mogelijk. Via de inlogpagina van Mijn IQWOON kan ik meteen een nieuwe aanvragen door te klikken op 'Registratiecode aanvragen'. Ik ontvang de registratiecode binnen een paar werkdagen per post.

Ik weet niet meer met welk e-mailadres ik mij heb aangemeld.

Ik neem contact op met IQWOON via iqvraag@iqwoon.nl of via 010 266 3660. Team IQWOON kan het e-mailadres waarmee ik mij heb aangemeld opzoeken.

Ik krijg de melding: 'De combinatie van de ingevoerde registratiecode en geboortedatum is bij ons niet bekend. Controleer uw gegevens.' Wat moet ik nu doen?

Ik controleer eerst de volgende punten:

 • Heb ik de registratiecode juist overgenomen? Ik controleer alle letters, cijfers, leestekens en karakters
 • Heb ik mijn geboortedatum correct overgenomen? Ik gebruik de notatie: dd-mm-jjjj
 • Mogelijk is de registratiecode al in gebruik bij mijn partner. Is dit het geval? Dan kan ik een extra registratiecode bij IQWOON opvragen

Ik heb mijn e-mailadres veranderd. Kan ik nu nog inloggen?

Een nieuw e-mailadres is geen probleem. Ik log eerst in met mijn oude e-mailadres. In mijn account verander ik mijn e-mailadres via 'Mijn gegevens'. Zodra ik mijn e-mailadres heb aangepast, kan ik voortaan inloggen met het nieuwe e-mailadres.

IQWOON logo
Welkom! Om je een goed werkende website te bieden gebruiken wij cookies.
Cookieverklaring
We bieden je de keuze uit drie opties:
Cookieverklaring