Meer informatie over een onderwerp in de video?
klik op dit icoon

F.A.Q.

menu

MIJN SITUATIE EN GEGEVENS

Ik wil mijn adresgegevens wijzigen. Wat moet ik doen?

IQWOON stuurt mij alleen post toe naar het adres van de woning waarvoor ik de lening heb afgesloten. Om mijn adres te veranderen vul ik het formulier ‘Ik wijzig mijn adres’ in.

Dit formulier moet ik printen, ondertekenen en met de gevraagde documenten naar iqvraag@iqwoon.nl mailen.

Waar vind ik het formulier? Ik ga naar contact, vervolgens naar ik wil contact opnemen met IQWOON en ik kies het juiste formulier.

Ik wil mijn bankrekeningnummer wijzigen. Hoe geef ik dit door?

Ik vul het formulier ‘Ik wijzig mijn bankrekeningnummer’ in. Dit formulier moet ik printen, ondertekenen en met de gevraagde documenten naar iqvraag@iqwoon.nl mailen.

Waar vind ik het formulier? Ik ga naar contact, vervolgens naar ik wil contact opnemen met IQWOON en ik kies het juiste formulier.

IQWOON controleert het formulier en de gevraagde documenten. Is alles in orde? Dan ontvang ik binnen vijf werkdagen een brief met daarin de bevestiging van mijn wijziging. Klopt er iets niet? Dan belt IQWOON mij op of ontvang ik een brief.

 

Ik wil mijn woning verhuren. Wat moet ik doen?

Als ik mijn woning wil verhuren, dan moet ik hier toestemming voor vragen aan IQWOON. Dit kan ik doen door het formulier ‘Ik vraag toestemming verhuur aan’ in te vullen en op te sturen.

Nadat IQWOON mijn formulier heeft ontvangen, krijg ik binnen enkele dagen een bericht. Hierin staat vaak meteen of ik mijn woning mag verhuren. Soms moet ik extra informatie aanleveren en ontvang ik daarna het besluit. Daarnaast moet ik toestemming hebben van de gemeente om de woning te verhuren.

Waar vind ik het formulier? Ik ga naar contact, vervolgens naar ik wil contact opnemen met IQWOON en ik kies het juiste formulier.

Hoe kan ik overlijden melden?

Ik vul het formulier ‘Overlijden’ in en mail deze naar iqvraag@iqwoon.nl.

Waar vind ik het formulier? Ik ga naar contact, vervolgens naar ik wil contact opnemen met IQWOON en ik kies het formulier 'Overlijden'.

Ik heb een klacht

Wanneer ik niet tevreden ben over de service van IQWOON dan kan ik een klacht indienen. Ik vul het formulier 'Ik heb een klacht' in. Nadat IQWOON mijn klacht heeft ontvangen, nemen zij binnen 14 werkdagen contact met mij op om tot een directe oplossing te komen of heldere uitleg te geven.

Niet tevreden?

Het kan zijn dat ik na het contact nog niet tevreden ben. Dan kan ik binnen drie maanden na het versturen van mijn klacht contact opnemen met:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
T.a.v. Ombudsman Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Meer informatie of ander contactgegevens van deze klachteninstelling is te vinden op de website van KiFiD. Let op! KiFiD behandelt alleen klachten van consumenten, niet van financieel adviseurs.

Ik kan mijn klacht ook voorleggen aan de burgerrechter.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Wat moet ik doen?

Ik kan in deze situatie het beste advies vragen aan mijn financieel adviseur. Wil ik de lening omzetten? Dan kan ik samen met mijn financieel adviseur het formulier ‘Ik vraag hoofdelijk ontslag aan’ in en stuur deze naar IQWOON. Nadat IQWOON mijn formulier heeft ontvangen beslissen zij of de lening aangepast kan worden.

Ik ben failliet verklaard. Wat moet ik nu doen?

Ik moet IQWOON zo snel mogelijk de gegevens van mijn curator doorgeven. IQWOON is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur op telefoonnummer 010 266 3662 of e-mail bijzonderbeheer@iqwoon.nl.

In de algemene voorwaarden van de lening voor mijn woning staat dat IQWOON de lening mag stoppen als ik failliet ben verklaard. Dit betekent dat ik het hele bedrag van de lening direct aan IQWOON moet terugbetalen. IQWOON overlegt met mijn curator of het wel of niet nodig is om mijn woning te verkopen.

Ik ben toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Wat moet ik doen?

Ik geef zo snel mogelijk de gegevens van mijn bewindvoerder aan IQWOON door. IQWOON is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur op telefoonnummer 010 266 3662 of e-mail bijzonderbeheer@iqwoon.nl.

In de algemene voorwaarden van de lening voor mijn woning staat dat IQWOON de lening mag stoppen als ik word toegelaten tot WSNP. Dit betekent dat ik het hele bedrag van de lening direct aan IQWOON moet terugbetalen. IQWOON overlegt met mijn bewindvoerder of het wel of niet nodig is om mijn woning te verkopen.

MIJN BOUWDEPOT

Hoe werkt een bouwdepot en een verbouwplan?

Ik kan niet alle rekeningen uit mijn bouwdepot laten betalen. Ga ik verbouwen of renoveren? Dan heb ik bij het afsluiten van mijn lening ook een verbouwplan gemaakt. Hierin staat wat ik ga doen en hoeveel geld ik hiervoor nodig heb. Rekeningen die niet in mijn verbouwplan passen kan ik daarom niet betalen uit mijn bouwdepot.

Mijn woning is een nieuwbouwwoning? Dan kijkt IQWOON naar de termijn in de koopovereenkomst. Leen ik ook geld voor meerwerk? Dan is ook het meerwerk opgesplitst in codes en gelden hiervoor dezelfde regels als bij mijn verbouwplan.

Ik wil mijn verbouwplan tussentijds aanpassen.

Ik kan het verbouwplan aanpassen als dit de waarde van mijn woning verhoogt. Ik heb hier wel vooraf toestemming nodig van IQWOON. Wanneer ik het verbouwplan wil veranderen dan vul ik het formulier ‘Ik verander mijn verbouwplan’ in. Na ontvangst van het formulier stuurt IQWOON mij een bericht. Soms wordt er om extra informatie gevraagd, zoals een nieuw taxatierapport.

Ik wil een rekening laten betalen uit mijn bouwdepot. Waar moet ik op letten?

 • Ik stuur alleen kopieën van rekeningen of kassabonnen op van werkzaamheden of producten die zorgen voor een betere staat van mijn woning. Deze passen ook in mijn verbouwplan
 • De datum op mijn rekeningen en kassabonnen ligt niet vóór de datum van de uitgebrachte offerte. Als de offerte op 8 januari is uitgebracht, kan ik alle kassabonnen en rekeningen met een datum na 8 januari indienen
 • Het onderpandadres op de rekeningen of kassabonnen moet gelijk zijn aan het nieuwe adres
 • IQWOON betaalt niet uit op basis van offertes of bestelbonnen die nog niet zijn betaald. Heb ik een offerte én een betaalbewijs? Dan stuur ik deze allebei op
 • Ik stuur alleen rekeningen op met een Nederlands IBAN bankrekeningnummer
 • Stuur ik een kopie op van een rekening van een bedrijf? Dan zorg ik dat de volgende gegevens op de rekening staan: bedrijfsnaam, adres, plaatsnaam, telefoonnummer, bankrekeningnummer en Kamer van Koophandel-nummer
 • Stuur ik een kopie op van een kassabon? Dan zorg ik dat de bedrijfsnaam en het adres van het bedrijf op de kassabon staan. Let op! Een pinbon is niet voldoende

Ik heb losse kassabonnen. Wat moet ik doen? Kan ik ook betalen uit mijn bouwdepot?

Ik kan meerdere kassabonnen opsturen en laten betalen uit mijn bouwdepot. De aankopen die bij de kassabonnen horen, moeten wel binnen mijn verbouwplan passen.

Ik kopieer de kassabonnen op een A4 papier. Ik mag meerdere kassabonnen op één A4 papier kopiëren. Let op! De bonnen op het A4 papier moeten wel horen bij dezelfde code van mijn verbouwplan. Op ieder A4 papier moet ik mijn handtekening zetten. Heb ik mijn lening samen met iemand anders? Dan moeten wij allebei een handtekening zetten. Een paraaf is niet voldoende.

Ik heb iets gekocht voor mijn verbouwing, maar ik heb geen bon. Wat nu?

IQWOON betaalt niets uit mijn bouwdepot zonder rekening, kassabon of ander betaalbewijs.

Heb ik het product gekocht vanaf mijn eigen bankrekening? Dan kan ik de orderbevestiging opsturen van dit product samen met een kopie van mijn rekeningoverzicht waarop deze aankoop vermeld staat. Mijn orderbevestiging moet wel voldoen aan deze voorwaarden:

 • Het adres van mijn woning staat op de orderbevestiging
 • Goede beschrijving van de aankoop (wat heb ik gekocht en voor welk bedrag)

Ik heb een rekening zelf voorgeschoten. Hoe krijg ik dit geld terug uit mijn bouwdepot?

In het formulier ‘Ik betaal uit mijn bouwdepot’ kan ik aankruisen dat het bedrag aan mijzelf betaald moet worden. Zo ontvang ik het bedrag dat ik heb voorgeschoten.

Belangrijk! Naast de rekening, moet ik ook een kopie van mijn rekeningoverzicht sturen. Zo kan IQWOON zien dat de rekening ook echt van mijn bankrekeningnummer is betaald.

Wanneer betaalt IQWOON een rekening uit mijn bouwdepot?

Ik stuur het formulier ‘Ik betaal uit mijn bouwdepot’ en alle gevraagde documenten op. IQWOON beslist vervolgens binnen zes werkdagen of alle rekeningen betaald worden. Ik ontvang bericht wanneer de rekeningen niet betaald worden. Ontvang ik geen bericht? Dan worden deze rekeningen betaald. Elke maand ontvang ik een mutatieoverzicht. Hier zie ik welke rekeningen IQWOON uit mijn bouwdepot heeft betaald.

Ontvang ik een bevestiging als IQWOON een rekening betaalt uit mijn bouwdepot?

Ik ontvang geen bevestiging wanneer IQWOON een rekening uit mijn bouwdepot betaalt. In de eerste week van een nieuwe maand ontvang ik van IQWOON een mutatieoverzicht per post. Met dit mutatieoverzicht kan ik controleren welke rekeningen IQWOON uit mijn bouwdepot heeft betaald. 

Hoelang mag ik mijn bouwdepot gebruiken?

Bij het afsluiten van mijn lening voor mijn woning heb ik afspraken gemaakt. Ook over hoelang ik het geld in mijn bouwdepot mag gebruiken. In mijn welkomstbrief die ik van IQWOON heb ontvangen staat wanneer mijn bouwdepot stopt. Ook zie ik dit terug op het mutatieoverzicht dat ik iedere maand ontvang.

Ik wil mijn bouwdepot stoppen. Wat moet ik doen?

Bij de welkomstbrief die ik van IQWOON heb ontvangen, vind ik een formulier ‘Ik stop mijn bouwdepot’. Deze vul ik in en stuur deze naar iqvraag@iqwoon.nl of ik vul het formulier online in.

MIJN LENING

Ik wil meer geld lenen voor mijn woning. Wat kan ik doen?

Ik kan op een aantal manieren meer geld lenen voor mijn woning:

 • Ik kan gebruik maken van extra opnamemogelijkheid bij een onderhandse inschrijving in het Kadaster. Ik moet een onderhandse inschrijving hebben afgesproken met IQWOON tijdens het afsluiten van de lening voor mijn woning
 • Ik kan een tweede of een vervolglening afsluiten
 • Ik kan een consumptieve lening afsluiten

Daarnaast kan ik het beste contact opnemen met mijn financieel adviseur. De adviseur kan mij uitleggen welke van de mogelijkheden het beste voor mij is. Zonder financieel adviseur kan ik geen extra geld lenen bij IQWOON.

Ik wil de lening voor mijn woning oversluiten naar een andere aanbieder. Wat moet ik doen?

Om de lening voor mijn woning over te sluiten naar een andere aanbieder neem ik contact op met mijn financieel adviseur. Ik vraag mijn adviseur of de lening van een andere aanbieder beter past bij mijn persoonlijke situatie. Is dit het geval? Dan neemt mijn financieel adviseur contact op met IQWOON om mijn lening over te sluiten. Wil ik de lening oversluiten naar een aanbieder die mij de mogelijkheid geeft om mijn lening online af te sluiten? Dan regel ik alles zelf via de website van deze aanbieder. 

Is het verstandig als ik mijn lening eerder terugbetaal?

Als ik mijn lening eerder terugbetaal dan heeft dit zowel voor- als nadelen. Als ik wil weten wat de beste keuze is voor mij dan vraag ik hier advies aan mijn financieel adviseur. Het kan zijn dat mijn financieel adviseur voor dit advies kosten rekent. Ik vraag daarom altijd vooraf naar de mogelijke kosten.

Hoeveel mag ik jaarlijks vergoedingsvrij extra terugbetalen?

Per kalenderjaar mag ik een extra bedrag vergoedingsvrij terugbetalen. Dit is 20% van mijn origineel geleende bedrag.

Als ik meer dan 20% wil terugbetalen, kan het zijn dat ik een vergoeding moet betalen. Ik kan een overzicht aanvragen door contact op te nemen. De vergoeding wordt berekend op basis van de AFM leidraad.

Betaal ik een vergoeding als ik eerder terugbetaal?

In sommige situaties mag ik eerder terugbetalen zonder een vergoeding te betalen. Bijvoorbeeld aan het einde van mijn rentevast periode of bij de verkoop van mijn woning. Ook mag ik per jaar 20% van de lening extra terugbetalen zonder een vergoeding te betalen.

In sommige gevallen betaal ik een vergoeding. In de algemene voorwaarden van mijn lening kan ik hier meer over lezen.

Hoe kan ik eenmalig een extra bedrag terugbetalen?

Ik kan het bedrag overmaken naar het rekeningnummer waarmee maandelijks een bedrag van mijn rekening wordt afgeschreven. Hierbij vermeld ik ook mijn leningnummer. Mijn leningnummer kan ik vinden in mijn welkomstbrief en in andere ontvangen brieven van IQWOON.

Het extra terugbetaalde bedrag wordt binnen 30 dagen verwerkt. Teveel betaalde rente wordt verrekend met het volgende maandbedrag.

Hoe kan ik maandelijks een extra bedrag terugbetalen?

Ik moet rekening houden met de volgende punten:

 • Ik mag het jaarlijkse vergoedingsvrije bedrag verdelen over 12 maanden 
 • Het minimale maandelijkse bedrag dat ik moet overmaken is €25,-
 • Het extra terugbetaalde bedrag wordt binnen 30 dagen verwerkt
 • Teveel betaalde rente wordt verrekend met mijn volgende maandbedrag 
 • Ik kan het bedrag overmaken op het rekeningnummer waarmee maandelijks een bedrag van mijn rekening wordt afgeschreven

 

Het extra terugbetaalde bedrag wordt binnen 30 dagen verwerkt. Teveel betaalde rente wordt verrekend met het volgende maandbedrag.

Wanneer kan ik eerder terugbetalen?

Ik kan op ieder moment een bedrag terugbetalen. Let op! In sommige gevallen zijn hier kosten aan verbonden.

Op welk deel van mijn lening kan ik het beste eerder terugbetalen?

Ik mag zelf bepalen op welk deel van de lening ik eerder terugbetaal. Ik kan mijn voorkeur doorgeven door een e-mail te sturen naar iqvraag@iqwoon.nl.

Wat de beste keuze is, hangt af van mijn persoonlijke situatie en mijn leningvormen. Ik kan het beste advies vragen aan mijn financieel adviseur. Het kan zijn dat mijn financieel adviseur hier kosten voor rekent. Zoek een adviseur.

Ontvang ik een bevestiging als ik een extra bedrag heb terugbetaald?

Ik ontvang een bevestigingsbrief als mijn extra terugbetaling is verwerkt. In de brief staat het volgende:

 • Op welk leningdeel het bedrag is verwerkt 
 • Welk bedrag is terugbetaald
 • Welk bedrag er in het leningdeel nog openstaat 
 • Op welke datum de extra terugbetaling is verwerkt
 • Welke bedragen er in de toekomst worden afgeschreven

MIJN JAAROPGAVE

Wat is een jaaropgave?

Ik ontvang elk jaar van IQWOON een totaaloverzicht van alle bedragen die ik in het jaar moest betalen en die ik in het jaar heb ontvangen. De jaaropgave bevat de fiscale gegevens die ik kan gebruiken voor mijn belastingaangifte.

Hoe ontvang ik mijn IQWOON jaaropgave over 2017?

Via mijn IQWOON kan ik mijn jaaropgave downloaden. Ik ontvang tussen 20 en 27 januari 2018 een notificatiemail wanneer mijn jaaropgave klaarstaat. Ben ik nooit ingelogd op mijn IQWOON? Dan ontvang ik mijn jaaropgave uiterlijk 10 februari per post.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de inhoud van de jaaropgave?

Ik neem contact op met IQWOON en gebruik hiervoor de contactgegevens die vermeld staan op mijn jaaropgave.

Ik heb een aflossingsvrije lening. Waarom blijft mijn totale bedrag van deze lening gelijk?

Bij deze leningvorm betaal ik alleen rente en betaal ik geen aflossing terug. Ik moet deze lening aan het einde van de looptijd in één keer terugbetalen.

Waarom staat er een bedrag bij ‘vergoeding contante waarde’?

Toen ik de lening afsloot heb ik afgesproken dat ik per jaar een maximaal bedrag van mijn lening vergoedingsvrij extra mag terugbetalen. Het bedrag dat ik extra heb terugbetaald, is hoger geweest dan dat ik met IQWOON heb afgesproken. Ik heb daarom extra kosten gemaakt. Dit bedrag staat bij ‘vergoeding contante waarde’.

Hoe vraag ik een kopie van een oude jaaropgave op?

Ik vul het contactformulier in en ontvang op korte termijn een kopie van mijn jaaropgave.

Wat betekent het bedrag dat staat bij 'Rente die ik kreeg voor mijn bouwdepot'?

Dit bedrag geeft aan hoeveel rente ik heb ontvangen over het bedrag in mijn bouwdepot. Dit bedrag moet IQWOON melden aan de Belastingdienst, dat is hun meldingsplicht.

Is de terugbetaling voor de maand december verwerkt in mijn totale lening per 31 december?

Ja, de extra terugbetaling voor de maand december is verwerkt in het totale bedrag van mijn lening per 31 december. Het vaste maandbedrag voor de maand december betaal ik in januari van het volgende jaar. 

Ik heb in december een extra bedrag terugbetaald. Waarom zie ik dit niet terug in de totale rente op de jaaropgave?

Als ik een bedrag extra terugbetaal dan wordt mijn totale lening lager en betaal ik minder rente. Ik betaal de rente achteraf. De rente over de maand december wordt in januari van het volgende jaar van mijn bankrekening afgeschreven. De rente over de maand december verwerkt IQWOON in de jaaropgaven van het volgende jaar.

Ik heb in december een extra bedrag terugbetaald. Waarom zie ik dat niet terug in mijn totale lening per 31 december?

IQWOON heeft het bedrag dat ik extra heb terugbetaald ontvangen, maar nog niet verwerkt. Deze wordt verwerkt met de datum waarop IQWOON het bedrag heeft ontvangen. Hierdoor wordt er rekening gehouden met de rente. Ik heb een brief ontvangen over mijn extra terugbetaling. Ik kan deze brief gebruiken bij mijn aangifte aan de Belastingdienst om mijn totale lening per 31 december aan te passen. Een aanpassing op mijn jaaropgave is hiervoor niet meer nodig.

Waarom staat er op mijn jaaropgave dat ik geen lening meer heb per 31 december?

Ik heb mijn lening helemaal terugbetaald en heb hierdoor geen lening meer.

MIJN PORTAAL

Wat is Mijn IQWOON?

Mijn IQWOON is mijn persoonlijke portaal waar ik inzicht heb in onder andere mijn hypotheekgegevens en mijn bouwdepot. Op Mijn IQWOON kan ik altijd zelf inloggen wanneer het mij uitkomt.

Hoe krijg ik toegang tot Mijn IQWOON?

Ik ontvang van IQWOON een activatiecode om mij te registreren voor Mijn IQWOON. Heb ik nog geen activatiecode ontvangen? Dan neem ik contact op met IQWOON om een nieuwe code te ontvangen. Die wordt per brief verstuurd en die ontvang ik binnen enkele werkdagen. 

 

 

Ik weet niet meer met welk e-mailadres ik mij heb aangemeld.

Ik neem contact op met IQWOON via iqvraag@iqwoon.nl of via 010 266 3660. Team IQWOON kan het e-mailadres waarmee ik mij heb aangemeld opzoeken.

Ik ben mijn activatiecode kwijt of de geldigheid ervan is verlopen. Kan ik mij nog registreren?

Ja, dat is mogelijk. Ik neem dan contact op met IQWOON en vraag een nieuwe activatiecode aan. Ik vergeet hierbij niet om mijn naam, contractnummer en geboortedatum op te geven. De nieuwe activatiecode ontvang ik per brief binnen enkele werkdagen. 

Ik krijg de melding: 'De combinatie van de ingevoerde registratiecode en geboortedatum is bij ons niet bekend. Controleer uw gegevens.' Wat moet ik nu doen?

Ik controleer eerst de volgende punten:

 • Heb ik de registratiecode juist overgenomen? Ik controleer alle letters, cijfers, leestekens en karakters
 • Heb ik mijn geboortedatum correct overgenomen? Ik gebruik de notatie: dd-mm-jjjj
 • Mogelijk is de registratiecode al in gebruik bij mijn partner. Is dit het geval? Dan kan ik een extra registratiecode bij IQWOON opvragen

Ik heb mijn e-mailadres veranderd. Kan ik nu nog inloggen?

Een nieuw e-mailadres is geen probleem. Ik log eerst in met mijn oude e-mailadres. In mijn account verander ik mijn e-mailadres via 'Mijn gegevens'. Zodra ik mijn e-mailadres heb aangepast, kan ik voortaan inloggen met het nieuwe e-mailadres.